Πνευματικά δικαιώματα

Ό,τι περιέχεται σε αυτόν εδώ τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των κειμένων, των εικόνων/εικόνων πλήκτρων, των λογότυπων, των ακουστικών συνδετήρων αλλά και του λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία του nailbase.gr, ως εκ τούτου υπόκειται στην προστασία που παρέχουν τόσο οι διεθνείς, όσο και οι ελληνικοί νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, αποκλειστική ιδιοκτησία του nailbase.gr αποτελεί και η σύνταξη (δηλαδή η συλλογή, ρύθμιση και συνέλευση) του συνολικού περιεχομένου αυτού του ιστότοπου και υπόκειται στην προστασία των ελληνικών και διεθνών νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το λογισμικό, εξάλλου, του οποίου χρήση γίνεται στον ιστότοπο αυτό ανήκει αποκλειστικά στο nailbase.gr ή στους προμηθευτές λογισμικού του. Το λογισμικό αυτό βρίσκεται επίσης υπό την προστασία των ελληνικών και διεθνών νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η μόνη νόμιμη χρήση του περιεχομένου και του λογισμικού του ιστότοπου αυτού είναι για την αγορά και πώληση των προϊόντων μας, γι' αυτό και οποιουδήποτε άλλου είδους χρήση του, όπως είναι για παράδειγμα η τροποποίηση, διανομή, αναπαραγωγή, μετάδοση, επίδειξη, αναδημοσίευση ή απόδοσή του από αυτό τον ιστότοπο, απαγορεύονται ρητά. Στον ιστότοπο αυτόν εμπεριέχεται υλικό και περαιτέρω περιεχόμενο τα οποία είναι ιδιοκτησία του nailbase.gr και βρίσκονται υπό την προστασία του νόμου.

 

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου αυτού, δηλαδή κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες και λογισμικό, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του nailbase.gr και υπόκειται στην προστασία της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά κάθε είδους αντιγραφή, αναμετάδοση και αναπαραγωγή υλικού που περιέχεται στον ιστότοπο αυτό χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια εκ μέρους της εταιρείας μας. Καθιστούμε εδώ σαφές ότι η εμφάνιση του υλικού αυτού στον ιστότοπο nailbase.gr δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι μεταβιβάζεται ή εκχωρείται έτσι η άδεια ή το δικαίωμα χρησιμοποίησής του.

 

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση/μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του ιστότοπου αυτού ή και μερίδας του για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια του nailbase.gr. Εφόσον το nailbase.gr διαπιστώσει ή θεωρήσει ότι η συμπεριφορά συγκεκριμένων πελατών μπορεί να ζημιώσει τα συμφέροντά του ή παραβαίνει τον εφαρμόσιμο νόμο, έχει πάντα το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, να κλείσει λογαριασμούς καθώς και να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία χωρίς περιορισμό.

 

Το συνολικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας, που περιλαμβάνει τα κείμενα, τις εικόνες, τα γραφικά, τις φωτογραφίες και το λογισμικό είναι αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του nailbase.gr και έχει την προστασία της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, αντιγραφή και αναμετάδοση υλικού προερχόμενου από την ιστοσελίδα χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια της εταιρείας. Το γεγονός ότι το υλικό αυτό εμφανίζεται στο Διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι εκχωρείται και η άδεια χρήσης τους.